Copyright Joyce Lawrence 2013. All rights Reserved.
Bay Moon Art Studio
Joyce Lawrence

THE MILL DAM

.

LIMITED EDITION PRINTS

Limited Edition Giclee Print                                                                                        22" x 15"
Reg Edition: 200                                                                                          
Artist Proofs: 95                                     
aaaaaaaaaaaaiii